dodatne naknade u kamionskoj industiji
Dodatne naknade se svakodnevno javljaju u kamionskoj industriji i ovi troškovi vas neće zaobići u nekom momentu. Naplata varira od kompanije do kompanije. U većini slučajeva dodatne naknade NISU dodatan prihod firme.

NAJČEŠĆE DODATNE NAKNADE U KAMIONSKOJ INDUSTRIJI:

  1. Truck Ordered Not Used (TONU) Naplaćuje se u slučaju kada je kamion otkazan u poslednjem momentu. Najčešće pred samo vreme za dogovoren utovar. Neophodno je zatražiti novu Rate Confirmation za Truck Order Not Used kako bi se osigurali da ćete biti plaćeni. Standardna naplata: $100-$150 Dry Van, $200-$300 Refrigerated, flatbed. Savet: Dobro proverite na Rate Confirmation i u Ugovorima politiku brokera/mušterije sa kojom poslujete koje su im cene i koliko je last time za traženje TONU. Kao i sve kompanije i oni imaju svoju politiku tako da bi bilo dobro da budete upoznati sa svakom od njih.
  2. Storage Naplaćuje se u slučaju kada roba mora da se ostavi u skladištu pre nego što bude dostavljena. Uglavnom se naplaćuje ili po satu ili po danu u zavisnosti od toga ko skladišti robu i koliko dugo. Standardna naplata: Uglavnom oko $75-$250 po danu za Dry Van. Savet: Ukoliko je neophodno da se roba skladišti, proverite sa brokerom/mušterijom da li u dogovorenom skladištu postoji osoblje koje će da istovari kamion, do kada je otvoreno i sve ostale detalje kako bi vozač blagovremeno bio upoznat sa svim.
  3. Redelivery Redelivery je jedna od najskupljih naknada koje se javljaju. Dešava se u slučaju kada prevoznik ne može da izvrši dostavu robe (ne svojom krivicom) u dogovoreno vreme, tako da mora da ide neki drugi dan.U slučaju kada su lokalne vožnje u pitanju koristi se redelivery, ukoliko se radi o regionalnim rutama,ovu situaciju nazivamo- layover. Standardna naplata: $100-$500
  4. Protective Service– Winter Program Zahtev za usluge “zaštiti od zamrzavanja” naneće dodatni naplatu po isporuci. Ovo će se kretati na hladnjači sa temperaturna postavka od 50-60 stepeni Farenhajta. U suštini, deluje kao grejač umesto hladnjače. Zauzvrat, ovo će potrošiti znatno više goriva i rezultira većom stopom u poređenju sa suvim kombijem. Standardna naplata: Uglavnom je cena veća za 20%-30% od standardnog Dry Van Savet: Ukoliko je situacija da vam roba ide sa severa ka jugu, grejanje ne mora stalno da bude uključeno zbog viših temperatura na jugu, što dovodi do smanjenja troškova.
  5. Packaging Javlja se u slučaju kada se vozač pakuje ili prepakuje robu kako bi smanjio težinu za prevoz. Standardna naplata: $50-$100 po paleti Savet: Ukoliko dođe do ove situacije, obavezno kontaktirajte brokera kako biste bili sigurni da će vam biti isplaćena naknada. Takođe potreban je i pisani trag na BOL. Ovakve situacije se najčeće dešavaju kada su u pitanju Sprinter Van kamioni gde se prevozi mala količina robe.
  6. Pallet Jack Naplaćuje se u slučaju kada se od vozača zahteva da utovara/istovara robu sa pallet jack-om. Standardna naplata: $100-$150 Savet: Proveriti da li se od vas zahteva da u kamionu imate pallet jack. Ukoliko treba, neophodno je da pošaljete kamion koji ga sa sobom ima.
  7. Liftgate Service Ukoliko isporuka treba da se izvrši na lokaciji gde nema doka za utovar/istovar, lift gate je neophodan. Liftage je hidraulična platforma koja je postavljena na zadnjem delu kamiona/prikolice i služi kako bi roba mogla da se utovari/istovari. NEMA SVAKI KAMION LIFTGATE. Standardna naplata: Opet zavisi od kompanije do kompanije ali najčešće je $200-$250 Savet: Ukoliko radite sa kamionima koji imaju liftgate, vodite računa koje je težine roba koju prevozite. Normalna težina robe koja se prevozi je do 45000 lbs, ukoliko se od vas zahteva liftgate neophodno je smaniti neto tovar na 42-43000lbs iz razloga što je sam liftgate težak i treba sprečiti da kamion ne bude pre natovaren.
  8. Layover Jedna vrlo neprijatna situacija, kako za vas dispečere tako i za vozača. Dešava se u situaciji kada vozač mora da ostane na utovaru/istovaru preko noći. Najčešće iz razloga što je skladište bilo zatvoreno ili zato što je promašeno vreme kada je bilo zakazano. Standardna naplata: $150 Dry Van, $250-$300 Refrigerated, flatbad… Savet: Prilikom uzimanje rute, proveriti sa brokerom/ mušterijom da li vozač ima zakaza termin za utovar/istovar kao i radno vreme skladišta. Ukoliko skladiste nije stalno otvoreno, proveriti da li je uopšte moguće da vozač stigne od tače A do tačke B u datom vremenskom periodu.
 • Lumper Lumper se javlja u slučaju kada je potrebna dodatna radna snaga kako bi vozaču utovarili/istovarili robu. Za razliku od Driver Load/Unload ne asistira vozač prilikom utovara/ istovara, nego se plati neka dodatna kompanija za to. U većini slučajeva prevoznik plati na licu mesta lumper pa mu broker/mušterija naknadno refundira novac. Standardna naplata: $50-$150 / sat Savet: Vodite računa da blagovremeno obavestite brokera/mušteriju da će biti naplaćen lumper. Obavezno zahtevajte od vozača RAČUN kako biste mogli da ga priložite brokeru/mušteriji.
 1. Driver Load/Unload Ukoliko se od vozača zahteva da utovara/istovara robu, dodatna naplata može da se javi na finalnom računu.
Standardna naplata: $50/sat Savet: Pre uzimanja robe, sa brokerom/mušterijom dobro proveriti da li ova pošiljka zahteva da vozač utovara/istovara robu. Uglavnom to brokeri i sami pomenu, ali zbog svoje sigurnosti ne bi bilo loše da još jednom prođete sve detalje sa njima. Isto tako, pre nego što vozača ‘samo obavestite’ šta je to što treba da radi, prvo se konsultujte sa njim da li je on ok sa tim da radi ovakvu vrstu posla.
 1. Detention Naplaćuje se u slučaju kada vozač (ne svojom krivicom) čeka na utovaru odnosno istovaru duže od 2 sata. Detention kreće prvog minuta trećeg sata. Ovo je jedna od najčešćih situacija sa kojom se dispečeri (i vozači) susreću) Standardna naplata: Opet zavisi od kompanije do kompanije ali najčešće je $40 (Dry Van). Savet: Kako bi bili sigurni da će broker/mušterija da vam plate detention time, neophodno je da uspostavite dobru komunikaciju kako sa vozačem tako i sa brokerom/mušterijom. Konstantno obaveštavajte brokera/mušteriju o lokaciji vozača, vremenu kada je došao na utovar/istovar, vreme kada su počeli da ga utovaraju/istovaraju. Ukoliko imate GPS (trebalo bi svi da ga imaju) priložite i dokaz kada i u kom momentu je vozač stigao na lokaciju kao i momenat kada je napušta. NA PAPIROLOGIJI OBAVEZNO DODATI IN TIME I OUT TIME koji će biti potpisan od strane shipper-a.
 2. Blind Shipments Pretstavlja pošiljku kada jedna od strana nema informacije o adresi i identitetu (ili oba) o drugoj strani.Blind shipment se uglavnom zahteva od DISTRIBUTERA koji želi da se roba otpremi direktno od dobavljača do kupca, ali ne želi da kupac ima informacije o dobavljaču. Blind shipment uvek mora biti naglašen transportnoj kompaniji. Standardna naplata: Nema standardnu naplatu, neko je naplaćuje neko ne. Savet: Dobro proveriti da li je broker/mušterija dostavio svu neophodnu papirologiju (BOL) za blind shipment i da li postoje neke dodatne, važne instrukcije koje moraju da budu prenete vozaču. Prilikom dispečovanja vozača, vozač MORA da zna da je u pitanju blind shipment.
13.After-Hours or Before-Hours Deliveries Isporuke koje se zahtevaju izvan standardnog radnog vremena mogu se dodatno naplaćivati, cena uglavnom zavisi koliko rano/kasno je potrebno izvršiti utovar/istovar. Standardna naplata: $0-$50 Savet: Pre nego što prihvatite bilo kakvu robu da prevozite, dobro se raspitajte od brokera/mušterije kada j vreme isporuke. Ovo je naročito bitno za vašeg vozača kako bi unapred bio spreman i kako bi imao dovoljan broj sati za vožnju. 14.Additional Stops Ako se od vozača traži da stane na više lokacija kako bi pokupio ili dostavio robu, može se naplatiti dodatna naplata za svaku lokaciju na kojoj treba da stane. Standardna naplata: $50/stop (ukoliko ima više od jednog utovara odnosno istovara. Savet: Voditi računa da su palete utovarene u kamion na osnovu svakog stopa. Palete za prvu isporuku treba da budu natovarene u rep prikolice, palete za poslednju isporuku treba da se nalaze u ‘nosu’ prikolice, a palete koje se isporučuju između ovih stopova treba da budu raspoređene u središnjem delu prikolice (ukoliko ima više od jednog stopa između voditi računa da palete budu raspoređene hronološki kako se isporučuju).