A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABS System

ABS vraća prianjanje gumama tokom manevrisanja točkovima. Vozači više ne moraju da razmišljaju — u ovom trenutku — o „pumpanju kočnica“ ili…

Accounting

Računovodstvo. Većina kamionskih kompanija, vodi svoje interno računovodstvo radi boljeg praćenja prihoda, rashoda kao i usklašenosti sa različitim propisima.

Accounting Number

Broj računa. Nalazi se na void checku (drugi set brojeva predstavlja accounting broj).

Additional Charges

Additional Charges su dodatne naknade koje prevoznici i brokeri naplaćuju za usluge izvan standardnog preuzimanja i isporuke. Neke uobičajene dodatne naknade u…

Additional Stop

Dodatni stop. Podrazumeva transport robe koja ima više od jednog utovara, odnosno istovara.

After Hours Deliveries

After Hours Deliveries odnosno isporuke posle radnog vremena. Isporuke izvršene van uobičajenog radnog vremena podležu naknadi za isporuku nakon radnog vremena…

Agreement

Ugovor. Prilikom sklapanja saradnje sa brokerima, transportne kompanije potpisuju ugovor o saradnji (broker–carrier agreement).

Air Brakes

Vazdušne kočnice su najvažnija komponenta savremenih komercijalnih motornih vozila (CMV). Vazdušne kočnice koriste komprimovani vazduh koji pritiska klip, a zatim vrši…

Air ride

Air ride – vazdušno vešanje je vrsta suspenzije koja podržava opterećenje gumenih vreća napunjenih vazduhom, a ne čeličnih opruga. Komprimovani…