A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Additional Stop

Dodatni stop. Podrazumeva transport robe koja ima više od jednog utovara, odnosno istovara.