A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Air Brakes

Vazdušne kočnice su najvažnija komponenta savremenih komercijalnih motornih vozila (CMV). Vazdušne kočnice koriste komprimovani vazduh koji pritiska klip, a zatim vrši pritisak na kočionu pločicu da zaustavi vozilo.

air brake