Automatic Transmission

Sistem manuelnog menjača koji koristi automatizaciju preko računara, aktuatora i senzora da kaže vozilu kada treba da promeni brzinu.