A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Backhaul

Backhaul je teret koji vozač preuzima na povratnom putu.