A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bid

Licitacija. Koristi se prilikom licitacije za ture na platformama.