A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blanket

Blanket- Ćebe. Teret umotan u ćebad se obično transportuje na prikolicama sa vazdušnim oslanjanjem, obezbeđujući dodatni tampon koji apsorbuje udarce i dodatni stepen nege za lomljivu i/ili osetljivu robu. Ova specijalizovana usluga pomaže u zaštiti robe od uobičajenih uticaja koji mogu nastati tokom utovara, transporta i istovara.