A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blind Shipment

Blind Shipment tj, slepa pošiljka. Slepa pošiljka je kada prodavac (distributer) sakrije identifikaciju špediterske kompanije od kupca. U suštini, kupac ne zna od koga je njegova roba prvobitno isporučena. Kupac prima svoju robu kako je naručen i veruje da je pošiljka poslata direktno od prodavca.