A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bobtail

Bobtailing je vožnja teretnog kamiona bez prikolice. Ovo se dešava kada je vozač kamiona na putu da pokupi natovarenu prikolicu za prevoz sa punim ili manjim teretom.