A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Broker

Pojedinac ili firma koja radi kao posrednik između proizvođača/distributera i transportne kompanije.