A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bulk Cargo

Rasuti teret je robni teret koji se u velikim količinama prevozi
neupakovan. Rasuti teret se obično ispušta ili sipa direktno u železnički
vagon, kamion cisternu ili skladište broda. Rasuti teret se može
klasifikovati kao tečni ili suvi.