Cargo

Cargo- Teret. Odnosi se na robu ili proizvode koji se transportuju sa jednog mesta na drugo – vodom, vazduhom ili kopnom.

cargo