A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clean and dry trailer

Čista i suva prikolica. Prilikom bukiranja tura sa brokerom, najčešći zahtevi su da vozač ima čistu i suvu prikolicu.