A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COI ( Certificate of Insurance)

Potvrda o osiguranju (COI) je dokument osiguravača koji pokazuje da imate poslovno osiguranje. Oni su takođe poznati kao potvrde o osiguranju od odgovornosti ili dokaz o osiguranju.