Consignee

Primalac je lice ili kompanija kojoj se roba treba isporučiti.