A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Day Cab

Day Cab– Dnevna kabina je SEMI kamion bez kabine za spavanje. Oni su isplativi i koriste se za premeštanje tereta na kratke udaljenosti (uglavnom ih koriste lokalni, regionalni vozači).

day cab