Dedicated/Dedicated route

“Posvećen” – Odnosi se na transport koji je unapred zakazan za određene mušterije. Takođe poznat kao ugovorni ili primarni teret, namenski kamionski prevoz uključuje prevoz robe ili materijala za određenog klijenta, za razliku od vožnje za veliku mrežu kupaca. Ovo omogućava vozačima da se upoznaju sa rutama, rasporedom i određenim lokacijama posla.