Delivered

Isporučeno. Najčešće se koristi u komunikaciji sa brokerom kada želimo da ga obavestimo da je vozač isporučio robu. We just wanna let you know we delivered a load…