Dispatched

Dispečovan. Termin koji se koristi u situaciji kada vozaču pošaljemo instrukcije o transportu.