Dispute

Spor do kog dolazi kada korisnik kartice dovede u pitanje validnost transakcije, tj traži povrat novca. Ovaj termin se najčešće koristi u accounting-u.