Drivers license

Vozačka dozvola. Kako bi vozači mogli da upravljaju sa određenim tipom kamiona/priklica, oni moraju da poseduju određeni tip vozačke dozvole.