Driving record

Driving record- Evidencija o vožnji. Sadrži istoriju vožnje i dozvole osobe, uključujući informacije kao što su:
-status dozvole
-prekršaji
-krivična dela koja se odnose na vožnju i bilo koji incident koji uključuje vozila.