A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Equipment

Oprema (kamioni, vrste prikolica…) Vrlo često prilikom popunjavanja brokercarrier paketa, treba da navedemo šta sve od opreme posedujemo kao transportna kompanija.