A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Escrow

Deponovanje (novca). Kada vozač počne da radi za transportnu kompaniju,transportna kompanija nedeljno zadržava određeni iznos, kako bi se zaštitila od eventualnih troškova koje mogu da nastanu. Ukoliko vozač prestane da radi a nije načinio nikakvu finsnsiju štetu transportnoj kompaniji, vraća mu se escrow.