A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Factoring

Faktoring je način da transportne kompanije budu mnogo brže plaćene za svoje usluge. Nasuprot tome, faktoring kompanija se bavi obradom plaćanja i naplatom faktura. U zamenu za ovu uslugu, transportne kompanije daju procenat fakture faktoring kompaniji.