A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

General Liability

Osiguranje od bruto komercijalne opšte odgovornosti (CGL) je vrsta polise koja obezbeđuje pokriće preduzeću za telesne povrede, lične povrede i imovinsku štetu uzrokovanu operacijama, proizvodima ili povredama koje se dešavaju u poslovnim prostorijama.