A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hazmat

„Opasne materije“—supstance u količinama ili oblicima koji mogu predstavljati razuman rizik po zdravlje, imovinu ili životnu sredinu. HAZMAT uključuju supstance kao što su toksične hemikalije, goriva, nuklearni otpadni proizvodi i biološki, hemijski i radiološki agensi. Da bi vozači mogli da transportuju hazmat, moraju da poseduju H- Endorsement.

Hazmat