A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hot Shot

Hot shot kamionski transport uključuje prevoženje manjih, vremenski osetljivih LTL tereta (manje od tereta kamiona) u određenom vremenskom okviru i obično do jednog kupca ili lokacije. Hot shot tereti se obično isporučuju pomoću kamiona srednjeg opterećenja koji vuku prikolice s ravnim platformama. Sa Hot Shot se prevozi kako roba kojoj nije potrebna zaštita od spoljašnjih faktora, tako i automobili.

Hot Shot