Intermodal

Intermodalni transport se odnosi na premeštanje tereta sa dva ili više načina transporta. Utovarom tereta u intermodalne kontejnere, pošiljke se mogu neometano kretati između kamiona, vozova i teretnih brodova.

Intermodal