A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ja Jo Ju

Jackknife

Termin koji se odnosi na situaciju u kojoj veliki kamion počinje da klizi, a prikolica pričvršćena za traktor se zamahne ili preklopi upravno na traktor (gde vozač kamiona sedi).