A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kingpin

Zglob, deo priključka sedla, je tačka zaokreta između tegljača i poluprikolice. Podešavanje osovine je rastojanje od centra priključka sedla do centra grupe zadnje osovine i utiče na radijus okretanja vozila.