A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lift Gate / Lift Gate Service

Usluga Liftgate je dodatna usluga koju pružaju prevoznici prilikom preuzimanja ili isporuke tereta. Uključuje korišćenje hidrauličnog lifta koji se naziva podizna vrata koja je instalirana na zadnjoj strani kamiona.