A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maritime Facilities

Pomorski objekti označavaju pristaništa, skladišta i druge terminalne i transportne zgrade ili strukture koje se koriste u vezi sa transportom, skladištenjem ili distribucijom komercijalne robe na ili preko plovnih puteva.