A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MC Number

MC broj (Motor Carrier number) je takođe međudržavni operativni autoritet i jedinstveni identifikator koji FMCSA dodeljuje transportnim kompanijama koje posluju u međudržavnoj trgovini – drugim rečima, prevoze teret preko
državnih linija.