A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ne No

No touch freight

Situacija gde vozači kamiona ne utovaruju ili istovaraju sami robu. To znači da zaposleni kod pošiljaoca ili primaoca utovaruju ili istovaraju prikolicu/kontejner parkiran na utovarnom pristaništu, dok vozač odmara u kabini kamiona.