A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ne No

Notification of Assignment (NOA)- Factoring

Faktoring je način da transportne kompanije dobiju mnogo brže plaćanje za svoje usluge. Nasuprot tome, faktoring kompanija se bavi obradom plaćanja i naplatom faktura. U zamenu za ovu uslugu, transportne kompanije daju procenat fakture faktoring kompaniji.