A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Out Time

Vreme izlaska. Termin koji se najčešće koristi kada se vozač odjavi sa utovara-istovara