A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Owner Operator

Vozač kamiona koji u svom vlasništvu ima kamion i prikolicu. Radi sa svojom opremom, sve svoje operativne troškove snosi sam. Može da radi pod svojim MC brojem ili pod MC brojem neke transportne kompanije.