Packaging

Dodatna naknada koja se javlja u slučaju kada vozač pakuje ili prepakuje robu kako bi smanjio težinu za prevoz.