Partial

Paršal-Pošiljka sa delimičnim opterećenjem (LTL) ne zauzima prostor za pun kamion. Nekoliko delimičnih pošiljki se konsoliduju u kamion i transportuju do pretovarnog mesta ili logističkog centra.