A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plated (trailer)

Obložena prikolica ima veoma tanke, glatke strane. Dok ukupna širina prikolice može biti 102 inča, unutrašnjost će biti impresivnih 101 inča. Prikolice sa pločama olakšavaju utovar predmeta na palete jer nema stubova na putu.