A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Post Trip Inspection

Inspekcija nakon putovanja je obavezna inspekcija koja se obavlja nakon vožnje kako bi se osiguralo da ništa nije pošlo po zlu sa opremom tokom rada. Ove inspekcije se moraju obaviti na svakom komadu opreme kojom vozač koristi tokom dana.