A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pre Cooling

Prethodno hlađenje. Proizvodi koji su osetljivi na fluktuacije temperature ili proizvodi koji dožive šok mogu se oštetiti. Prethodno hlađenje prikolice osigurava da će prikolica biti hladna i podešena na odgovarajuću temperaturu po prijemu tereta.