A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Certificate Holder

Nosilac sertifikata je lice koje dobija potvrdu o osiguranju od osiguravača da dokaže vrstu i iznos pokrića koji se daje osiguraniku. Prilikom…