A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Check IN

Prijaviti se. Vozač kada ode na utovar/istovar mora da se prijavi kako bi mogao da preuzme/isporuči robu. Vreme kada se prijavio…

Check on delivery

Ček na mestu istovara. Najčešće se koristi za transport automobila, jedna od opcija jeste da transportna kompanija bude plaćena od strane mušterije…

Check on pickup

Ček na mestu utovara. Najčešće se koristi za transport automobila, jedna od opcija jeste da transportna kompanija bude plaćena od strane mušterije…

Check OUT

Odjaviti se. U momentu kada je vozač utovaren/istovaren treba da se odjavi. Vreme kada je završio sa utovarom/istovarom treba da bude napisano…