A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Day Cab

Day Cab– Dnevna kabina je SEMI kamion bez kabine za spavanje. Oni su isplativi i koriste se za premeštanje tereta na…

DBA (Doing Business As)

Termin koji se koristi kada kompanije ne posluju pod svojim registrovanim imenom. Da bi kompanije mogle da koriste DBA, takođe je…

Deadhead

Pretstavlja stanje kada vozač vozi praznu prikolicu (od poslednjeg istovara do sledećeg utovara)

Dedicated/Dedicated route

“Posvećen” – Odnosi se na transport koji je unapred zakazan za određene mušterije. Takođe poznat kao ugovorni ili primarni teret, namenski…

Deduction

Oduzimanje određenog izosa od ukupnog iznosa. Uglavnom se ovaj termin odnosi u accounting-u prilikom obračuna plata vozača.

DEF (Diesel Exhaust Fluid)

DEF- Rastvor uree i vode koji se ubrizgava u izduvni tok dizel vozila kako bi se NOk gasovi (štetne emisije) pretvorili…

Delivered

Isporučeno. Najčešće se koristi u komunikaciji sa brokerom kada želimo da ga obavestimo da je vozač isporučio robu. We just wanna…

Delivery

Isporuka. Ovaj izraz se najčešće koristi prilikom davanja instrukcija za mesto isporuke (delivery location).

Delivery Instructions

Instrukcije koje su vezane za istovar. Primer: vozač treba da pozove određenu osobu kada stigne na istovar.