A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dispatched

Dispečovan. Termin koji se koristi u situaciji kada vozaču pošaljemo instrukcije o transportu.

Dispatcher

Dispečer. Dispečeri kamiona koordiniraju i upravljaju rasporedom vozača kamiona kako bi osigurali da se proizvodi i roba pokupe i isporuče na vreme.…

Dispute

Spor do kog dolazi kada korisnik kartice dovede u pitanje validnost transakcije, tj traži povrat novca. Ovaj termin se najčešće koristi…