A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Driver Assist/ Driver Load/Unload

Driver Assis- Vozačeva pomoć na utovaru Neki distributivni centri zahtevaju od vozača kamiona da pomogne pri utovaru/istovaru robe i vrlo često su…

Driver Info

Informacije o vozaču. Prilikom bukiranja ture, brokeri traže informacije o vozaču kao što su ime, broj telefona, broj kamiona, broj prikolice

Driver Shift

Smena vozača. Vozač u toku od 24 sata, ima pravo da bude u smeni maksimalno 14 sati. Pravilo koje važi za…

Drivers Instructions

Instrukcije za vozača. Prilikom bukiranje ture, jedan od zadataka dispečera jeste da prosledi vozaču jasne instrukcije.

Drivers license

Vozačka dozvola. Kako bi vozači mogli da upravljaju sa određenim tipom kamiona/priklica, oni moraju da poseduju određeni tip vozačke dozvole.

Driving record

Driving record- Evidencija o vožnji. Sadrži istoriju vožnje i dozvole osobe, uključujući informacije kao što su: -status dozvole -prekršaji -krivična dela…

Drop off

Isporučiti, ostaviti. Ovaj izraz se najčešće koristi prilikom davanja instrukcija za mesto isporuke (drop off location).

Drop trailer

Predstavlja situaciju kada vozač ostavlja prikolicu u objektu pošiljaoca/primaoca radi utovara-istovara robe.

Dry Bulk

Kamioni za rasuti teret su specijalizovana vozila dizajnirana za efikasan i siguran transport ovih rasutih materijala. Pošto su suvi rasuti materijali mali…

Dry Van

Vrsta prikolice koja je potpuno zatvorena kako bi zaštitila pošiljku spoljašnjih faktora. Dry Van prikolica je dizajnirana za prevoz paletizovanog, upakovanog ili…