A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fifth Wheel

Peti točak je važna komponenta polutegljača kamiona. Peti točak je ploča iznad zadnjih točkova traktora na kojoj se poluprikolica zakači za…

First Come First Service (FCFS)

U industriji transporta, prvi dođe-prvi uslužen (FCFS) se odnosi na proces utovara/istovara tereta nakon dolaska vozača kamiona na mesto preuzimanja/istovara, dakle ne…